Coöperatie Leren voor Morgen Lidmaatschap

Meld je aan voor een lidmaatschap bij Leren voor Morgen

Lid worden van de coöperatie Leren voor Morgen kan alleen als organisatie. Voor aanmeldingen op persoonlijke titel verwijzen we je graag door naar een van onze netwerken. Zie www.lerenvoormorgen.org/wat-we-doen/netwerken.

Deel 1 - Gegevens van Contactpersoon

Deel 2 - Organisatiegegevens

Om de aanmelding goed te kunnen verwerken, vragen we je onderstaande gegevens in te vullen over de organisatie die lid wordt. De adresgegevens worden o.a. gebruikt t.b.v. de contributiefacturen; de informatie over het aantal fte werkzaam binnen de organisatie en het type organisatie, worden gebruikt om de hoogte van de contributie te bepalen.

Deel 3 - Tot slot

Het HO netwerk bestaat uit HBO en WO

Graag ontvangen we jullie logo voor publicatie op onze website en eventueel een langere beschrijving van de organisatie. Deze kunnen worden opgestuurd naar redactie@lerenvoormorgen.org